Ett mer rättvist och medmänskligt Uddevalla där ingen lämnas utanför!

Senaste nytt

Boka akutboende Noras

Vardagar fram till och med kl. 16:00 ring: 0522-136 82 (dagpersonal)


Vardagar från och med kl. 20:00

ring: 073- 7768098 (nattpersonal)

Träffpunkten

Öppettider

Mån, tis, tors, fred: 8:00 - 16:00

Ons: 10:00-16:00

Matsalen

Öppettider

Lunch: mån, tis, ons, fred: 12:00-13:30