Vi arbetar för ett samhälle där alla har en plats.

Saronhuset i Uddevalla är en ideell förening vars uppdrag är att bryta utanförskap, fattigdom och orättvisa så att liv förvandlas och Jesus blir känd.


Genom förebyggande, långsiktiga och akuta diakonala insatser arbetar Saronhuset med att möta och hjälpa människor i utsatta livssituationer och vi vill se ett mer rättvist och medmänskligt Uddevalla där ingen lämnas utanför!


Vi är en lågtröskelverksamhet med målsättningen att möta varje människa som en unik person med ett mänskligt värde.


Saronhuset serverar lunch vid fyra tillfällen under veckan och vi bjuder på kaffe och smörgås varje vardag.


Träffpunkten är vår mötesplats för gemenskap och är öppen varje vardag mellan 8:00 till 16:00 (onsdagar från 10:00 till 16:00).


Saronhuset har sedan dess bildadande vuxit och har i flera avseenden bidragit till att de mest utsatt i samhället fått hjälp med det mest nödvändiga. Alltifrån tak över huvudet till gemenskap och värme. Saronhuset drivs av nio församlingar i god ekumenisk samverkan.

  • Bäve församling
  • Dalabergs församling
  • Församlingen Fristaden
  • Församlingen Kingdom
  • Herrestads församling
  • Lane-Ryrs församling
  • Pingstkyrkan i Uddevalla
  • Södertullskyrkan
  • Uddevalla församling